Ruimte voor gedachten

25 januari
t/m
08 mei
2009

Lique Schoot en Lee Eun Young
De tentoonstelling Ruimte voor Gedachten bestond uit zelfportretten van Lique Schoot en een installatie met onnavolgbare unica van Lee Eun Young. Beide kunstenaars brachten op authentieke wijze, sterk hun eigen leven in beeld. De begrippen tijd(loosheid), vorm en ruimte zijn voor beide kunstenaressen belangrijk in hun werk.

Lique Schoot Uitsluitend zelfportrettenmaakt ze, al ruim tien jaar lang. Elke dag fotografeert Lique Schoot (Arnhem 1969) zichzelf en maakt van de foto’s visuele dagboeken. Uit deze foto’s maakt ze van tijd tot tijd een keuze en gebruikt die voor een geschilderd zelfportret. Het beeld wordt abstracter gemaakt om de afstand tot de soms intieme momenten te vergroten. Lique Schoot ziet haar schilderijen als subjectieve momentopnames van stemmingen, algemeen te herkennen. Combinaties van zelfportretten zijn te vinden in series als ‘Pillow portraits’ en ‘Diaries’. De bijdrage van Lique Schoot aan de tentoonstelling ‘Ruimte voor gedachten’ bij Espace Enny is een onderzoek naar vorm, inhoud, tijd en ruimte.

Lee Eun Young Elke verbeelding van Lee Eun Young (Pusan, Zuid-Korea, 1954) vertelt een eigen verhaal, alle verhalen samen zijn een nieuw hoofdstuk. Een installatie van Eun Young is een voortdurende relatie met ruimte en het daaruit voortkomende idee van tijdloosheid. Ingrepen in oude foto’s leveren nieuwe beelden op. Soms lijken ze magisch en ontstijgen ze de materie naar een eigen wereld die zich bij Lee Eun Young voortdurend ontwikkelt. Herinneringen zijn vaag, waarnemingen versmelten met dromen. Wat ooit was keert nooit terug, maar legt verrassend nieuwe verbanden. De unica van Lee Eun Young op de tentoonstelling ‘Ruimte voor gedachten’ bij Espace Enny zijn onnavolgbaar. Het avondland wordt er beschenen door de morgenzon. De avondzon gaat onder boven het land van morgen. Poëzie aan de IJssel.