In aanleg aanwezig

25 maart
t/m
19 april
2009

José van Tubergen en Bert Vredegoor
De titel van deze tentoonstelling geeft aan dat zowel in het werk van José van Tubergen als in het werk van Bert Vredegoor uitgangspunten of beginselen niet expliciet tot uiting komen, maar min of meer op de achtergrond aanwezig zijn. Verborgen, maar toch zichtbaar, abstract en toch herkenbaar. Beiden tonen antropologische verwondering. In het werk van José van Tubergen gaat het om politieke en sociaal economische verschijnselen en bij Bert Vredegoor om religieuze fenomenen. Bij Van Tubergen wordt het werk echter nooit een pamflet en bij Vredegoor wordt het werk nooit een feitelijk object van verering. Er worden aanzetten gegeven, maar de invulling blijft open. Anders gezegd: de vraag naar het waarom van geweld en vervuiling of het waarom van religie is interessant voor deze kunstenaars, niet de realiteit. Jose van Tubergen gebruikt een unieke zelfontwikkelde techniek in een combinatie van vlakdruk en olieverf op doek. Bert Vredegoor toont magische patronen op doeken van fluweel.